تبلیغات
قرآن کتاب هدایت

قرآن کتاب هدایت

وبلاگ-کد لوگو و بنر
وبلاگicon

سوره فلق (متن،ترجمه،تفسیر،اعراب،منظوم)

به نام پروردگار سپیده صبح
قالَ رسول الله صلى الله علیه و آله:
خیارکم من تعلم قرآن و عـلمه.
بهترین شما کسیست که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.
نهج الفصاحه ص473 ،ح1524 - وسایل الشیعه ج6 ، ص167 ، ح7641

با متن قرآن کریم، ترجمه «فارسی و انگلیسی»، اعراب «تجزیه و ترکیب آیات»،قرآن منظوم «شعر» و تفسیر «تفسیر نمونه  آیت اله مکارم شیرازی»، سوره مبارکه فلق در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم.

اطلاعات کلی در مورد سوره مبارکه فلق:
صد و سیزدهمین سوره
ترتیب نزول: 20
محل نزول:‌ مکه مکرمه
تعداد آیات: 5
تعداد کلمات: 23
تعداد حروف: 73
تعداد لفظ الله: 1
معانی سوره: فلق یعنی شکافتن
نامهای دیگر سوره: معوذه (پناه دهنده و پناه بردن)
ویژگی سوره: در این سوره انسانها از شر برخی از امور و پدیده ها و آفریده ها به خدا پناه میبرند و خداوند انسانها را از شر و خطرات این امور برحذر میدارد.
موضوعات کلی سوره: گوشزد کردن خداوند از آفت ها و شرور و خسرات آفریده ها و مخلوقات فاسد و مفسد و تاریکی ها و ظلمت ها و جهالت. - گوشزد کردن خداوند از عنوان عملیات واحی و خرافی سحر و جادوگری و انسانهای حسود و بدخواه و تنگ چشم.
فضیلت قرائت سوره مبارکه فلق:
امام باقر علیه السلام: کسی که در خواب ترسد در وقت خواب معوذتین (فلق و ناس) و آیة الکرسی بخواند.

متن قرآن کریم:
(الفلق/1)‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
(الفلق/2)‏ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ
(الفلق/3)‏ وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ
(الفلق/4)‏ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَدِ
(الفلق/5)‏ وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ

ترجمه فارسى آیت الله مکارم شیرازى:
«1» به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو: پناه مى‌برم به پروردگار سپیده صبح،
«2» از شرّ تمام آنچه آفریده است؛
«3» و از شرّ هر موجود شرور هنگامى که شبانه وارد مى‌شود؛
«4» و از شرّ آنها که با افسون در گره‌ها مى‌دمند [و هر تصمیمى را سست مى‌کنند]؛
«5» و از شرّ هر حسودى هنگامى که حسد مى‌ورزد!

همراه ما باشید در ادامه مطلب...
ترجمه انگلیسى قرآیى:
1In the Name of Allah
 the All-beneficent, the All-merciful. Say, ‘I seek the protec-tion of the Lord of the daybreak
2from the evil of what He has created
3and from the evil of the dark night when it settles
4and from the evil of the witches who blow on knots
5and from the evil of the envious one when he envies

اعراب آیات (تجزیه و ترکیب)‏
1- {بِسْمِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّهِ} مضاف الیه، مجرور یا در محل جر / فعل مقدّر یا محذوف فاعل محذوف {الرَّحْمنِ} نعت تابع {الرَّحِیمِ} نعت تابع {قُلْ} فعل امر مبنى بر سکون / فاعل، ضمیر مستتر (أنت) در تقدیر {أَعُوذُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى یا تقدیرى / فاعل، ضمیر مستتر (أنا) در تقدیر {بِرَبِّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْفَلَقِ} مضاف الیه، مجرور یا در محل جر
2- {مِنْ} حرف جر {شَرِّ} اسم مجرور یا در محل جر {ما} مضاف الیه، مجرور یا در محل جر {خَلَقَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى یا تقدیرى / فاعل، ضمیر مستتر (هو) در تقدیر
3- {وَمِنْ} (و) حرف عطف / حرف جر {شَرِّ} اسم مجرور یا در محل جر {غاسِقٍ} مضاف الیه، مجرور یا در محل جر {إِذا} ظرف یا مفعولٌ فیه، منصوب یا در محل نصب {وَقَبَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى یا تقدیرى / فاعل، ضمیر مستتر (هو) در تقدیر
4- {وَمِنْ} (و) حرف عطف / حرف جر {شَرِّ} اسم مجرور یا در محل جر {النَّفَّاثاتِ} مضاف الیه، مجرور یا در محل جر {فِی} حرف جر {الْعُقَدِ} اسم مجرور یا در محل جر
5- {وَمِنْ} (و) حرف عطف / حرف جر {شَرِّ} اسم مجرور یا در محل جر {حاسِدٍ} مضاف الیه، مجرور یا در محل جر {إِذا} ظرف یا مفعولٌ فیه، منصوب یا در محل نصب {حَسَدَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى یا تقدیرى / فاعل، ضمیر مستتر (هو) در تقدیر
 
قرآن منظوم (امید مجد)‏:
سرآغاز گفتار نام خداست *** که رحمتگر و مهربان خلق راست
بگو مى‏برم سوى یزدان پناه *** که بشکافد او آسمان صبحگاه (1)
ز شرّ هر آن چیز کو آفرید (2) *** ز شرّ شرورى که شب شد پدید (3)
ز شرّ زنانى که افسونگرند *** میان گره سحر خود مى‏برند (4)
ز شرّ هر آن کس که باشد حسود *** چو بر دیگران حسرتش را نمود (5)

تفسیر نمونه (آیت الله مکارم شیرازى)‏
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 453
َسوره فلق
ََمقدمه
این سوره در مکه نازل شده و داراى 5 آیه است
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 454
محتوى و فضیلت سوره فلق
جمعى معتقدند که این سوره در مکه نازل شده است هر چند جمعى دیگر از مفسران آن را ((مدنى )) مى دانند.
محتواى این سوره تعلیماتى است که خداوند به پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) خصوصا و به سایر مسلمانان عموما، در زمینه پناه بردن به ذات پاک او از شر همه اشرار مى دهد، تا خود را به او بسپارند، و در پناه او از شر هر موجود صاحب شر در امان بدارند. در باره شاءن نزول این سوره روایاتى در غالب کتب تفسیر نقل شده که مطابق آنها پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) به وسیله بعضى از یهود مورد سحر قرار گرفته ، و بیمار شده بود، جبرئیل نازل شد و محل ابزار سحر را که در چاهى پنهان کرده بودند نشان داد، آن را بیرون آوردند، سپس این سوره را خواندند، و حال پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) بهبود یافت .
ولى مرحوم طبرسى و بعضى دیگر از محققان اینگونه روایات را که سند آن فقط به دو نفر ابن عباس و عایشه منتهى مى شود زیرا سؤ ال قرار دادند، زیرا: 
اولا سوره طبق مشهور مکى است و لحن آن نیز لحن سوره هاى مکى را دارد، در حالى که درگیرى پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) با یهود در مدینه بوده است و این خود دلیلى است بر عدم اصالت اینگونه روایات .
از سوى دیگر اگر پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) به این آسانى مورد سحر ساحران قرار گیرد تا آنجا که بیمار شود و در بستر بیفتد، به آسانى ممکن است او را از مقاصد بزرگش بازدارند، مسلما خداوندى که او را براى چنان ماموریت و رسالت تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 455 عظیمى فرستاده از نفوذ سحر ساحران حفظ خواهد کرد، تا مقام والاى نبوت بازیچه دست آنها نشود.
از سوى سوم اگر بنا شود سحر در جسم پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) اثر بگذارد ممکن است این توهم در مردم پیدا شود که سحر در روح او نیز مؤ ثر است ، و ممکن است افکارش دستخوش سحر ساحران گردد، و این معنى اصل اعتماد به پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) را در افکار عمومى متزلزل مى سازد .
و لذا قرآن مجید این معنى را نفى مى کند که پیغمبر مسحور شده باشد مى فرماید: 
و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا: ظالمان گفتند شما از یک انسان سحره شدهاى پیروى مى کنید، ببین چگونه براى تو مثلها زدند و گمراه شدند؟ آنچنانکه نمى توانند راه را پیدا کنند! 
(فرقان 8 و 9).
((مسحور)) در اینجا خواه به معنى کسى باشد که از نظر عقلى سحر شده یا در جسمش ، در هر صورت گواه بر مقصود ما است .
به هر حال با چنین روایات مشکوکى نمى توان قداست مقام نبوت را زیر سؤ ال برد، و در فهم آیات بر آنها تکیه کرد.
درباره فضیلت این سوره از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده است که فرمود: انزلت على آیات لم ینزل مثلهن : 
المعوذتان : ((آیاتى بر من نازل شده که همانند آنها نازل نشده است ، و آن دو سوره ((فلق (( و ((ناس )) است )).و در حدیث دیگرى از امام باقر (علیه السلام ) مى خوانیم : 
کسى که در نماز ((وتر)) سوره ((فلق )) و ((ناس )) و ((قل هو الله احد)) را بخواند به او گفته مى شود اى بنده خدا بشارت باد بر تو خدا نماز وتر تو را قبول کرد.
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 456 و باز در روایتى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم 
که به یکى از یارانش فرمود مى خواهى دو سوره به تو تعلیم کنم که برترین سوره هاى قرآن است ؟ عرض کرد: آرى اى رسول خدا! حضرت معوذتان (سوره فلق و سوره ناس ) را به او تعلیم کرد، سپس آن دو را در نماز صبح قرائت نمود و به او فرمود: 
هر گاه برمى خیزى و مى خوابى آنها را بخوان. روشن است اینها براى کسانى است که روح و جان و عقیده و عمل خود را با محتواى آن هماهنگ سازند.
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 457
آیه 1 - 5
آیه و ترجمه
بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَب الْفَلَقِ(1) مِن شرِّ مَا خَلَقَ(2) وَ مِن شرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب (3) 
وَ مِن شرِّ النَّفَّثَتِ فى الْعُقَدِ(4) وَ مِن شرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسدَ(5)
ترجمه :
بنام خداوند بخشنده مهربان
1 - بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح .
2 - از شر تمام آنچه آفریده است .
3 - و از شر هر موجود مزاحمى هنگامى که وارد مى شود.
4 - و از شر آنها که در گره ها مى دمند (و هر تصمیمى را سست مى کنند).
5 - و از شر هر حسودى هنگامى که حسد مى ورزد.

تفسیر :
پناه مى برم به پروردگار سپیده دم !
در نخستین آیه به شخص پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) به عنوان یک الگو و پیشوا تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 458 دستور مى دهد: بگو: پناه مى برم به پروردگار سپیده صبح که دل سیاهى شب را مى شکافد (قل اعوذ برب الفلق ).از شر تمام آنچه آفریده است (من شر ما خلق ). از شر همه موجودات شرور، انسانهاى شرور، جن و حیوانات و حوادث و پیشامدهاى شر و از شر نفس أماره .
((فلق )) (بر وزن شفق ) از ماده فلق (بر وزن خلق ) در اصل به معنى شکافتن چیزى و جدا کردن بعضى از بعضى دیگر است ، و از آنجا که به هنگام دمیدن سپیده صبح پرده سیاه شب مى شکافد، این واژه به معنى طلوع صبح ، به کار رفته ، همانگونه که ((فجر)) نیز به همین مناسبت بر طلوع صبح اطلاق مى شود.
بعضى آن را به معنى همه موالید و تمام موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و گیاه مى دانند، چرا که تولد این موجودات که با شکافتن دانه و تخم و مانند آن صورت مى گیرد از عجیب ترین مراحل وجود آنها است ، 
و در حقیقت هنگام تولد جهش عظیمى در آن موجود رخ مى دهد و از جهانى به جهان دیگرى گام مى نهد.
در آیه 95 انعام مى خوانیم : ان الله فالق الحب و النوى یخرج الحى من المیت و مخرج المیت من الحى ((خداوند شکافنده دانه و هسته است ، زنده را از مرده خارج مى سازد، و مرده را از زنده )).
بعضى نیز مفهوم فلق را از این هم گسترده تر گرفته اند، و آن را به هر گونه آفرینش و خلقت اطلاق کرده اند، چرا که با آفرینش هر موجود پرده عدم شکافته مى شود و نور وجود آشکار مى گردد.
هر یک از این معانى سه گانه (طلوع صبح - تولد موجودات زنده - آفرینش هر موجود) پدیده اى است عجیب که دلیل بر عظمت پروردگار و خالق و مدبر تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 459 آن است ، و توصیف خداوند به این وصف داراى مفهوم و محتواى عمیقى است .
در بعضى از احادیث نیز آمده که ((فلق )) چاه یا زندانى در دوزخ است ، و همچون شکافى در دل جهنم خودنمائى مى کند.
این روایت ممکن است اشاره به مصداقى از مصداقهاى آن باشد نه اینکه مفهوم گسترده ((فلق )) را محدود کند. تعبیر به ((من شر ما خلق )) مفهومش این نیست که آفرینش الهى در ذات خود شرى دارد، چرا که آفرینش همان ایجاد است ، و ایجاد و وجود خیر محض است ، قرآن مى گوید: الذى احسن کل شى ء خلقه ((همان خدائى که هر چه را آفرید نیکو آفرید)) (الم سجده - 7).
بلکه شر هنگامى پیدا مى شود که مخلوقات از قوانین آفرینش منحرف شوند و از مسیر تعیین شده جدا گردند، فى المثل نیش و دندان برنده حیوانات یک حربه دفاعى براى آنها است که در برابر دشمنانشان به کار مى برند همانند سلاحى که ما در مقابل دشمن از آن استفاده مى کنیم ، اگر این سلاح به مورد به کار رود خیر است ، اما اگر نابجا و در برابر دوست مصرف گردد شر است .وانگهى بسیارى از امور است که ما در ظاهر آنها را شر حساب مى کنیم ولى در باطن خیر است مانند حوادث و بلاهاى بیدارگر و هشدار دهنده 
که انسان را از خواب غفلت بیدار ساخته و متوجه خدا مى کند اینها مسلما شر نیست .
سپس در توضیح و تفسیر این مطلب مى افزاید: 
((و از شر هر موجود مزاحمى هنگامى که وارد مى شود)) (و من شر غاسق اذا وقب ).((غاسق )) از ماده ((غسق ))(بر وزن شفق ) به گفته ((راغب )) در ((مفردات )) به معنى شدت ظلمت شب است که در همان نیمه شب حاصل مى شود، و لذا قرآن مجید به هنگام اشاره به پایان وقت نماز مغرب مى فرماید: 
الى غسق تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 460 اللیل ، و اینکه در بعضى از کتب لغت غسق به معنى تاریکى آغاز شب تفسیر شده ، بعید به نظر مى رسد، بخصوص اینکه ریشه اصلى این لغت به معنى امتلاء (پر شدن ) و سیلان است ، و مسلما تاریکى شب هنگامى پر و لبریز مى شود که به نیمه رسد، یکى از مفاهیمى که لازمه این معنى است هجوم و حمله ور گشتن است ، لذا در این معنى نیز استعمال شده .
بنابراین معنى ((غاسق )) در آیه مورد بحث یا ((فرد مهاجم )) است ، یا هر ((موجود شرور)) که از تاریکى شب براى حمله کردن استفاده مى کند، زیرا نه فقط حیوانات درنده و گزنده شب هنگام از لانه ها بیرون مى آیند و زیان مى رسانند، بلکه افراد شرور و ناپاک و پلید نیز غالبا از تاریکى شب 
براى مقاصد سوء خود استفاده مى کنند. ((وقب )) (بر وزن شفق )) از ماده ((وقب )) (بر وزن نقب ) به معنى حفره و گودال است ، سپس فعل آن به معنى ورود در گودال به کار رفته ، گوئى موجودات شرور و زیان آور 
از تاریکى شب استفاده کرده ، و با ایجاد حفره هاى زیانبار براى تحقق بخشیدن به مقاصد پلید خود اقدام مى کنند، یا اینکه این تعبیر اشاره به ((نفوذ کردن )) است . بعد مى افزاید: ((و از شر آنها که در گره ها مى دمند)) (و من شر النفاثات فى العقد). ((نفاثات )) از ماده ((نفث )) (بر وزن حبس ) در اصل به معنى ریختن مقدار کمى از آب دهان است ، و از آنجا که این کار با دمیدن انجام مى گیرد، ((نفث )) به معنى ((نفخ )) (دمیدن ) نیز آمده است . ولى بسیارى از مفسران ((نفاثات )) را به معنى ((زنان ساحره )) تفسیر 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 461 کرده اند (نفاثات جمع مؤ نث است و مفرد آن ((نفاثة )) صیغه مبالغه از نفث مى باشد) آنها اورادى را مى خواندند و در گره هائى مى دمیدند و به این وسیله سحر مى کردند، ولى جمعى آن را اشاره به زنان وسوسه گر مى دانند که پى در پى در گوش مردان ، مخصوصا همسران خود، مطالبى را فرو مى خوانند تا عزم آهنین آنها را در انجام کارهاى مثبت سست کنند، و وسوسه هاى این گونه زنان در طول تاریخ چه حوادث مرگبارى که بار نیاورده ، و چه آتشها که بر نیفروخته و چه عزمهاى استوارى را که سست نساخته است . فخر رازى مى گوید زنان به خاطر نفوذ محبتهایشان در قلوب رجال ، در آنان تصرف مى کنند.این معنى در عصر و زمان ما از هر وقت ظاهرتر است زیرا یکى از مهمترین وسائل نفوذ جاسوسها در سیاستمداران جهان استفاده از زنان جاسوسه است که با این نفاثات فی العقد قفلهاى صندوقهاى اسرار را مى گشایند و از مرموزترین مسائل با خبر مى شوند و آن را در اختیار دشمن قرار مى دهند. بعضى نیز نفاثات را به نفوس شریره ، و یا جماعتهاى وسوسه گر که با تبلیغات مستمر خود گره هاى تصمیمها را سست مى سازند تفسیر نموده اند.
بعید نیست که آیه مفهوم عام و جامعى داشته باشد که همه اینها را شامل شود حتى سخنان سخن چینها، و نمامان که کانونهاى محبت را سست و ویران مى سازند. البته باید توجه داشت که قطع نظر از شاءن نزول سابق نشانه اى در آیه نیست که منظور از آن خصوص سحر ساحران باشد، و به فرض که آیه را چنین تفسیر کنیم دلیل بر صحت آن شاءن نزول نمى باشد، بلکه تنها دلیل بر این است تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 462 که پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) از شر ساحران به خدا پناه مى برد، درست مثل اینکه افراد سالم از بیمارى سرطان به خدا پناه مى برند هر چند هرگز مبتلا به آن نشده باشند.
در آخرین آیه این سوره مى فرماید: و از شر هر حسودى هنگامى که حسد مى ورزد  (و من شر حاسد اذا حسد). این آیه نشان مى دهد که حسد از بدترین و زشت ترین صفات رذیله است ، چرا که قرآن آن را در ردیف کارهاى حیوانات درنده و مارهاى گزنده ، و شیاطین وسوسه گر قرار داده است .

نکته ها:
1 - مهمترین منابع شر و فساد در آغاز این سوره به پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور مى دهد که از شر تمام مخلوقات شرور به خدا پناه برد، سپس در توضیح آن اشاره به سه گونه شر مى کند 
شر مهاجمین تاریک دل که از تاریکیها استفاده مى کنند و حمله ور مى شوند.شر وسوسه گرانى که با سخنان و تبلیغات سوء خود اراده ها، ایمانها، عقیده ها محبتها و پیوندها را سست مى کنند. و شر حسودان .
از این اجمال و تفصیل چنین استفاده مى شود که عمده شرور و آفات از همینجا سرچشمه مى گیرد و مهمترین منابع شر و فساد این سه منبع است و تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 463 این بسیار پر معنى و قابل تامل مى باشد.
2 - تناسب آیات
قابل توجه اینکه در نخستین آیه این سوره به پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور مى دهد که به پروردگار فلق پناه برد، از شر تمام موجودات ذى شر، انتخاب ((رب فلق )) شاید به خاطر این است که موجودات شرور نور و روشنائى سلامت و هدایت را قطع مى کنند، ولى پروردگار فلق شکافنده ظلمتها 
و تاریکیها است .
3 - تاثیر سحر
در جلد اول ذیل آیه 102 و 103 سوره بقره بحثهاى مفصلى در باره حقیقت سحر در زمانهاى گذشته و امروز، و حکم سحر از نظر اسلام .و چگونگى تاثیر آن بحثهاى مشروحى داشتیم ، و در آن مباحث تاثیر سحر را 
به طور اجمال پذیرفته ایم ، ولى نه به آن صورتى که پندارگرایان و افراد خرافى از آن سخن مى گویند، براى توضیح بیشتر به همان بحث مراجعه فرمائید. اما نکته اى که ذکر آن در اینجا لازم است این است که اگر در آیات مورد بحث به پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور مى دهد که از سحر ساحران یا مانند آن به خدا پناه برد، مفهومش این نیست که پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مورد سحر آنها قرار گرفته ، بلکه درست به این میماند که پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) از هر گونه اشتباه و خطا و گناه نیز به خدا پناه مى برد، یعنى با استفاده از لطف خدا از این خطرات مصون مى ماند و اگر لطف خدا نبود امکان تاثیر سحر در حق او بود، این از یکسو. از سوى دیگر سابقا گفتیم دلیلى نداریم که منظور از ((النفاثات فى العقد)) 
ساحران باشد. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 464
4 - شر حسودان !
((حسد)) یک خوى زشت شیطانى است که بر اثر عوامل مختلف مانند ضعف ایمان و تنگ نظرى و بخل در وجود انسان پیدا مى شود، و به معنى درخواست و آرزوى زوال نعمت از دیگرى است .
حسد سرچشمه بسیارى از گناهان کبیره است . حسد همانگونه که در روایات وارد شده است ایمان انسان را مى خورد و از بین مى برد  همانگونه که آتش هیزم را!
همانگونه که امام باقر (علیه السلام ) مى فرماید: 
ان الحسد لیاکل الایمان کما تاکل النار الحطب . در حدیث دیگرى از امام صادق آمده است آفة الدین الحسد و العجب و الفخر: 
آفت دین حسد است و خود بزرگ بینى و تفاخر. این به خاطر آن است که حسود در واقع معترض به حکمت خدا است که چرا به افرادى نعمت بخشیده ؟ و مشمول عنایت خود قرار داده است ؟ 
همانگونه که در آیه 54 نساء مى خوانیم : 
ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . کار حسد ممکن است به جائى رسد که حتى براى زوال نعمت از شخص محسود خود را به آب و آتش زند و نابود کند، چنانکه نمونه اش در داستانها و تواریخ معروف است .
در نکوهش حسد همین بس که نخستین قتلى که در جهان واقع شد از ناحیه قابیل نسبت به برادرش ((هابیل )) بر اثر انگیزه ((حسد)) بود. ((حسودان )) همیشه یکى از موانع راه انبیا و اولیا بوده اند، و لذا قرآن تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 465 مجید به پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور مى دهد که از شر حاسدان به خدا و رب فلق پناه برد.
گر چه مخاطب در این سوره و سوره بعد شخص پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) است ولى مسلما منظور الگو و نمونه است و همه باید از شر حسودان به خدا پناه برند.

خداوندا! ما نیز از شر حسودان به ذات مقدس تو پناه مى بریم .
پروردگارا! از تو مى خواهیم که خود ما را نیز از حسد نسبت به دیگران حفظ نمائى .
بارالها ! ما را از شر نفاثات فى العقد و وسوسه گران در راه حق نیز محفوظ بدار.
آمین یا رب العالمین.

بروز رسانی شده در : پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 ساعت 08 و 29 دقیقه و 37 ثانیه
تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394  ساعت 16 و 42 دقیقه و 58 ثانیه    نویسنده :   سید مرتضی موسوی

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  • موضوعات CATEGORIES2

  • برچسبها TAGS

  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages